BuroGouda

Info kooplieden

Buro Gouda organiseert zins jaar en dag jaarmarkten, braderieën, etc. Door de jaren heen hebben wij het bij vele vertrouwen gewonnen om vele succesvolle evenementen te mogen organiseren.

Een jaarmarkt of braderie is in vele plaatsen nog steeds een jaarlijks hoogtepunt. Altijd sfeer en gemoedelijk om als publiek op de markt te lopen. Buro Gouda zorgt voor een professionele geplande evenement, zonder zorgen. Geen verrassingen achteraf, duidelijkheid, dat is waar wij voor staan. Wanneer alles goed geregeld is wordt het zowel voor de standhouder, het publiek als de organisaties en succes.

Wilt u ook een kraam op een van onze evenementen, klik hier voor de data en plaatsen.

Veel plezier en succes,

Met vriendelijke groet,

Buro Gouda

 

Marktregelement

ER DIENT 1 WEEK VOOR DE MARKT BETAALD TE WORDEN, DAN PAS IS RESERVERING GELDIG.

Opdrachten van de marktmeester, politie en brandweer dient U ten alle tijden op te volgen.
- Afval dient U zelf mee te nemen, hierop wordt gecontroleerd en bij niet nakomen hiervan worden de kosten op U verhaalt middels een extra factuur.
- Bij boeking ontvangt U van ons een factuur / deelnamebewijs , neem deze altijd mee ,
DIT IS UW BEWIJS VAN INSCHRIJVING!
- Deelname aan onze markten zijn pas definitief nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze rekening.
- Betalingen op de markt worden verhoogt met € 5,00 voor onnodige administratiekosten.
- Boekingen die niet zijn betaald en niet zijn afgemeld conform artikel 6 , worden doorgegeven aan ons incassobureau.
- Heeft U betaald, neem dan Uw betalingsbewijs mee.
- Alleen dan bent u gevrijwaard van ons incassobureau.
- De tijden die op Uw factuur / deelnamebewijs vermeld staan dienen nageleefd te worden.
- Annuleringen dient U 14 dagen voor de markt begint schriftelijk per fax , brief of e-mail aan ons door te geven.
- Bij niet nakomen van deze eis geld artikel 4 en dient U toch te betalen.
- Dit regelt het incassobureau voor ons.
- Buro Gouda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of schade in welke vorm dan ook.
- Ook schade door omvallende marktkramen door wind komen voor risico van de deelnemer zelf.
- Deelnemen aan onze markten is dus geheel voor eigen risico.
- Buro Gouda kan niet aansprakelijk gesteld worden voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
- Buro Gouda zal alles in het werk stellen om de markten tot een groot succes te maken.
- Desondanks is het niet mogelijk om het juiste aantal aan publiek te garanderen jaar in, jaar uit.
- Daarom is het niet mogelijk om Buro Gouda aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.
- Het parkeren van voertuigen en aanhangers is alleen mogelijk na afspraak met Buro Gouda.
- Daar wij aan branche – bescherming doen is het alleen mogelijk om met die handel te komen welke op Uw inschrijfformulier vermeld staat.
- Bij gebruik van stroom dient U zelf voor deugdelijke kabels te zorgen en dit vooraf te melden bij ons bureau omdat wij hier kosten voor moeten berekenen.
- Indien een deelnemer door politie , brandweer , warenwet of namaakbestrijding van verdere deelname aan de markt wordt uitgesloten , is er geen recht op restitutie van het reeds betaalde geld.
- Als deelnemer met de branche food dient U de voorschriften van de keuringsdienst van waren , H.A.C.C.P. en de brandweer na te leven.
- Alleenrecht kan niet worden verleend.
- Indien U zich aanmeld , ontvangt U van ons een factuur.
- Bij niet nakomen van artikel 6 bent U ons ten alle tijden het gefactureerde bedrag schuldig.

Met vriendelijke groet,

Buro Gouda